VPC outing

VPC outing

Kelowna 1- set up1

Kelowna 1- set up1

Scenic Canyon 2

Scenic Canyon 2

IMG_1547

IMG_1547

IMG_1548

IMG_1548

IMG_1549

IMG_1549

IMG_1550

IMG_1550

IMG_1552

IMG_1552

IMG_1553

IMG_1553

IMG_1554

IMG_1554

IMG_1555

IMG_1555

IMG_1556

IMG_1556

IMG_1558

IMG_1558

Koi Water Gardens 2

Koi Water Gardens  2

Koi Water Gardens 4

Koi Water Gardens  4

Koi Water Gardens 1

Koi Water Gardens 1

Munson Pond-Duck - Bob Johnson

Munson Pond-Duck - Bob Johnson

Okanagan Koi - Bob Johnson

Okanagan Koi - Bob Johnson

Okanagan Koi Fountain - Bob Johnson

Okanagan Koi Fountain - Bob Johnson

Scenic Canyon - Bob Johnson

Scenic Canyon - Bob Johnson